กำลังนำท่านไปยัง
https://axfmzf.sgz-letzgus.de/blog/buff-meaning-in-slang.html