กำลังนำท่านไปยัง
https://priversi.de/blog/ue4-get-mouse-position-c-example.html