กำลังนำท่านไปยัง
https://verenigdlinks.eu/blog/azure-devops-replace-variables-in-yaml-example.html