Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                         
                    ลืมรหัสผ่าน
     
 


       เรามีบริการดูแลเว็บไซต์ำสำหรับท่านที่ไม่มีเวลา หรือ ต้องการให้ผู้ชำนาญการช่วยดูแล ปรับปรุงอัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ของท่าน
     เราสามารถช่วยท่านได้ ซึ่งมีทั้งแบบรายครั้ง รายเดือน หรือรายปี เรายินดีบริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่แสนถูกในราคามิตรภาพ     

อัตราค่าบริการอัพเดตเว็บไซต

หน้าที่ 1-5 หน้าแรก 300 300-1500
หน้าที่ 6-10 250 1,750-2,750
หน้าที่ 11-20 200 2,950-4,750
มากกว่า 20 หน้า กรุณาสอบถามราคา

 

        นอกจากนี้หากท่านต้องการ แก้ไข เพิ่ม/ลด โปรแกรมบนเว็บไซต์ของท่าน หรือต้องการโปรแกรมใหม่ๆ เรามีทีมโปรแกรมเมอร ์
      สำหรับงานในส่วนของการเขียนโปรแกรม แก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว บนเว็บไซต์ของท่านเพื่อให้ทำงานได้มากยิ่งขึ้น หรือ
      ปรับปรุงโปรแกรมของท่านให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น