Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                         
                    ลืมรหัสผ่าน
     
 


ติดต่อ www.freethailand.com ได้ที่
เลขที่ 17 ซอยพึ่งมี 9, ถนนสุขุมวิท 93, แขวงบางจาก, เขตพระโขนง, กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ (02) 730-0885 , (081) 490-9990 , (086)327-9009
E-mail : info@FreeThailand.com


ท่านสามารถ ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ
           ชื่อบัญชี นคร อรรจนียกุล            สาขาทองหล่อ             บัญชี ออมทรัพย์              เลขที่ 206-082-722-3

ธนาคารกสิกรไทย
           ชื่อบัญชี นคร อรรจนียกุล            สาขา ทองหล่อ            บัญชี ออมทรัพย์              เลขที่ 734-222-564-5

ธนาคารกรุงไทย
          ชื่อบัญชี นคร อรรจนียกุล            สาขาทองหล่อ             บัญชี ออมทรัพย์              เลขที่ 187-003-805-3

ธนาคารไทยพาณิชย์
          ชื่อบัญชี นคร อรรจนียกุล            สาขาทองหล่อ             บัญชี ออมทรัพย์              เลขที่ 042-269-862-5

                                 *หลังจากฝากเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการแฟ็กซ์ ใบชำระเงินมาที่ FAX : (02)730-0885
                            หรือ ส่งอีเมลล์มาได้ที่ info@freethailand.com หรือโทรแจ้งได้ที่ 081-490-9990, 086-327-9009