Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                         
                    ลืมรหัสผ่าน
     
 Start To Win 25 คำ 600 บ./เดือน กำหนดได้ตามชอบใจ

     
      เหมาะกับทุกธุรกิจ สามารถโฆษณาโดยเลือก keyword (คำค้นหา)ได้ 25 คำ มีค่าบริหารโฆษณา เดือนละ 600 บาท ส่วนงบโฆษณา
      สามารถกำหนดเท่าไหร่ก็ได้ ตามที่ท่านต้องการ จะกี่บาทก็ได้

      โดยจ่ายค่าโฆษณาก็เมื่อมีการคลิกที่โฆษณาของท่านเท่านั้น ปกติทั่วๆไป ราคาจะเริ่มต้นคลิกละ 1 บาทขึ้นไป แต่ไม่แน่นอนเสมอไป
      ขึ้นอยู่กับ keyword ที่ใช้ สมมุติคลิกละ 3 บาทเมื่อท่านจ่าย ค่าโฆษณา 3,000 บาท โฆษณาของท่าน จะถูกคลิกได้ประมาณ
      1,000 คลิก ส่วนตำแหน่งของตัว โฆษณา รับประกันอยู่ในส่วนของผู้สนับสนุน หน้าแรกตลอดเวลา และถ้าต้องการให้อยู่ตำแหน่งบน
      สุดก็สามารถทำได้้ ( แต่ราคาค่าโฆษณาที่จ่ายต่อคลิกจะสูงขึ้น)   

      สิ่งที่ท่านจะได้รับ
          1.โฆษณาของท่านจะปรากฎอยู่หน้าแรก ของการค้นหาตลอดเวลา
          2.โฆษณาของท่านจะปรากฎตลอด 24 ชั่วโมง
          3.สามารถเปลี่ยน keyword ได้
          4.มีรายงานวิเคราะห์ผลของการโฆษณา ส่งให้เดือนละ 2 ครั้ง ตำแหน่งโฆษณาของท่าน
            จะปรากฎอยู่หน้าแรกเสมอกรณีเลือก keyword 5 keywords


Click
Campaign
1Month 9,xxx ฿ - 9,xxx ฿
3 Months 3x,xxx ฿ 1x% 2x,xxx ฿
6 Months 6x,xxx ฿ 2x% 4x,xxx ฿
12 Months 1xx,xxx ฿ 3x% 7x,xxx ฿


กรณีเลือก keyword 10 keywords

Click
Campaign
1Month 1x,xxx ฿ - 1x,xxx ฿
3 Months 4x,xxx ฿ 1x% 4x,xxx ฿
6 Months 8x,xxx ฿ 2x% 6x,xxx ฿
12 Months 1xxx,xxx ฿ 3x% 1xx,xxx ฿


      เหมาะกับธุรกิจที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก มีคนเข้ามาคลิกที่โฆษณามากๆสามารถโฆษณา โดย เลือก keyword  
      (คำค้นหา) ได้ทั้งหมด 5-10 คำค้นหา ไม่มีค่าบริหารจัดการรายเดือน  แต่เหมาจ่ายค่า โฆษณา เป็ินรายเดือน
      โดยสามารถ "คลิกโฆษณาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง"จะคลิกกี่ครั้งก็จ่ายราคาเดิม รับประกันอยู่หน้าแรกตลอดเวลา
      ที่ลงโฆษณา   

      สิ่งที่ท่านจะได้รับ
         1.โฆษณาของท่านจะปรากฎอยู่หน้าแรก ของการค้นหาตลอดเวลา
         2.โฆษณาของท่านจะปรากฎตลอด 24 ชั่วโมง
         3.สามารถเปลี่ยน keyword ได้
         4.มีรายงานวิเคราะห์ผลของการโฆษณา ส่งให้เดือนละ 2 ครั้ง
         5.มีบริการ Google Analytics ทำให้ท่านสามารถดูผลวิเคราะห์ของการโฆษณา ได้ด้วยตัวท่านเองKeywords
Campaign
1,000 Clicks Discount 15-25 % Unlimited 1x,xxx Bath (Exc.vat)
1,500 Clicks Unlimited 2x,xxx Bath (Exc.vat)
2,000 Clicks Unlimited 3x,xxx Bath (Exc.vat)


      เหมาะกับธุรกิจที่มีสินค้าและบริการหลากหลายประเภท ต้องการใช้ keyword จำนวนมาก สามารถ โฆษณา
      โดยเลือก keyword (คำค้นหา) ได้ไม่จำกัด กี่คำก็ได้ ไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่กำหนดเป็น จำนวนคลิก โฆษณาจะหายไปเมื่อ
      จำนวนคลิกที่ซื้อหมด ไม่มีค่าบริหารจัดการรายเดือน เหมาจ่ายค่า โฆษณาเป็นจำนวนคลิก ส่วนตำแหน่งของโฆษณานั้น รับประกัน       อยู่หน้าแรกตลอดเวลาที่ลงโฆษณา   

      สิ่งที่ท่านจะได้รับ
         1.โฆษณาของท่านจะปรากฎอยู่หน้าแรก ของการค้นหาตลอดเวลา
         2.โฆษณาของท่านจะปรากฎตลอด 24 ชั่วโมง
         3.สามารถเปลี่ยน keyword ได้
         4.มีรายงานวิเคราะห์ผลของการโฆษณา ส่งให้เดือนละ 2 ครั้ง
         5.มีบริการ Google Analytics ทำให้ท่านสามารถดูผลวิเคราะห์ของการโฆษณา ได้ด้วยตัวท่านเอง